Volební program

vlajka

Starosta, místostarosta i rada města mají odpovídat volbám. V Plasích stranické politikaření nepotřebujeme.
Vždy budeme usilovat o všeobecnou dohodu. Na správě města mají mít zastoupení všichni, kteří získají podporu voličů. Nechceme po volbách dělat koalice proti někomu a schopné lidi vyřazovat z dění na radnici jen proto, že byli zvolení na jiné kandidátce.

Příspěvkové organizace řízené obcí musejí sloužit zájmům a potřebám občanů.
Dokončíme našimi kandidáty započatá jednání o letním provozu školní družiny a mateřské školy.

Práce s dětmi a mládeží má smysl. Musíme ji podporovat.
Vážíme si všech, kteří v Plasích i v okolních obcích nezištně pracují s dětmi a mládeží. Budeme je v tom organizačně a finančně podporovat, aby jim třeba shánění peněz nezabíralo více času než samotná práce, jak se dnes často děje. Jen v úspěšné práci s mládeží máme záruku toho, že Plasy budou i nadále pro další generace tím krásným místem pro život.

Vždy se nejprve budeme ptát, zda práce pro město mohou udělat místní podnikatelé.
Naší snahou bude oslovovat a zadávat práci místním podnikatelům, kdykoliv to bude možné. Jednak věříme, že jejich motivace je větší a výsledek tak lepší, pokud dělají “doma” a pro obec. A zároveň peníze z Plas neodtečou jinam.

Transparentní účet města – ať všichni vidíme, za co utrácíme.
Město je nás všech a všichni bychom měli mít možnost vědět, jak s penězi hospodaříme. Že to jde, ukazují příklady Nového Města na Moravě, Černošic, Tišnova, …

Transparentní zadávání zakázek šetří peníze.
Všichni si jistě ještě pamatujeme nesmyslnou letákovou anketu za 100 000 Kč. Aby se podobné věci neopakovaly, chceme zadávat zakázky transparentně a všechny smlouvy zveřejňovat na internetu. Třeba v Liberci zveřejňováním zakázek snížili jejich cenu o čtvrtinu.

Opravíme klubovnu na Velké louce.
Kdo navštívil v posledních letech klubovnu na Velké louce, ten se musí za tento majetek obce stydět. Jistě ještě pamatujeme dobu, kdy klubovna sloužila svému účelu, sloužila obyvatelům obce. Tuto dobu chceme navrátit.

Oprava ulice přeci nemusí trvat měsíce.
Výběr firem a hlavně kontrola jejich práce při opravách místních komunikací musí být určitě jiná (lepší) než dnes. Pro příště již nikdo nesmí dopadnout jako obyvatelé ulic U Střelnice a Výhledy.

Vedení města má neustále komunikovat s občany.
Chceme, aby se lidé zajímali o dění v obci. Internetové stránky města proto musí obsahovat aktuální informace. Pokud se v diskusi občan zeptá, vedení města nebo zodpovědný pracovník města mu musí co nejdříve odpovědět. Každý dotaz bude zodpovězen, ne jako dnes. Stejně tak je třeba se zamyslet nad častějším vydáváním obecních novin, aby informace v nich byly opravdu aktuální.

Zachráníme poslední živý památný dub v Lomanech.
Podle pověsti pod Lomanským dubem odpočíval i Jan Žižka z Trocnova. Ať už je to pravda, nebo není, rozhodně nechceme dopustit, aby ho stihl stejný osud jako druhý ”Lomanský dub”.

Plasy jsou bohaté město, když se bude s penězi dobře hospodařit. Co třeba zrušení poplatku za vývoz popelnic?
Plasy mají díky své velikosti jeden z nejvyšších příjmů od státu na jednoho obyvatele v okrese. A přitom máme ještě jeden z nejvyšších poplatků za vývoz popelnic v okrese. Pokud budeme s financemi lépe hospodařit, můžeme ho snížit nebo i zrušit.

Vesnice nebudou místy druhé kategorie. Žebnice, Horní Hradiště, Nebřeziny, Babina i Lomnička zaslouží stejně pozornosti jako Plasy.
Větší pozornost hodláme věnovat vesnicím, kde žije ⅓ obyvatel Plaska. Budeme podporovat práci osadních výborů, které musí být partnerem radnice. Tento náš úmysl se ukazuje i v našem názvu – Nezávislí pro Plasko.

Jsme Nezávislí. Nezávislí na stranách. Ale jsme závislí na zájmech občanů Plas.
Myslíme si, že v obci velikosti Plas není nutné mít politické strany (politické kandidátky), které se přou a perou o lukrativní místa. Nejsme tu přeci pro strany, ale pro občany. Je nutné mít co nejvíce zapálených lidí, kteří jsou pro obec ochotni něco udělat, bez ohledu na svůj volný čas, bez ohledu na to, že za to nic nemají. Minulost našich kandidátů ukazuje, že jde o takové zapálené lidi.