Transparentní účet

vlajka

Jelikož jako Nezávislí pro Plasko jsme odkázáni jen na vlastní finance (na rozdíl od politických stran štědře financovaných státem, tedy námi všemi) a v našem programu je jako jeden z bodů transparentnost, jdeme příkladem a pořídili jsme si transparentní účet. K nahlédnutí zde.

Pár informací pro voliče o financování politických stran. Vloni dostaly politické strany ze státního rozpočtu přibližně jednu miliardu Kč. To znamená, že každý občan státu „věnoval“ stranám přibližně sto korun, občané Plas a přidružených obcí dohromady čtvrt milionu korun. Za jeden rok! Pokud Vás tedy pozve nějaká politická strana na předvolební guláš apod., vězte, že jste si ho ze svých daní již dávno zaplatili.

Zpět k našim financím. Jak jsme již uvedli, předvolební kampaň si platíme sami. Proto je vítán jakýkoli příspěvek. Náš účet je: 2781512103/0800. Za případnou finanční pomoc předem děkujeme.

Přivítáme i nefinanční pomoc v kampani. Je-li někdo ochoten pomoci, dejte nám vědět. Již dnes musíme poděkovat těmto lidem za bezplatnou pomoc:

  • Miroslav Špelina – za úvodní foto našeho webu
  • Kristýna Škopová (tynaskop.cz)- za fotky kandidátů
  • Simona Hůrková – za funkci zmocněnce
  • Jan Škop (janskop.cz) – za úpravu fotek kandidátů a za letáky