Pár slov úvodem

vlajka                                                                                                                           fimages

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vám představili náš volební program. Volební program Sdružení nezávislých kandidátů – Nezávislí pro Plasko.

Několik slov úvodem k našim prioritám: mládež, nezávislost, transparentnost.

Proč mládež? Jen v úspěšné práci s mládeží máme záruku toho, že Plasko bude i nadále pro další generace tím krásným místem pro život. Proto velká část naší kandidátky už dneska s mládeží pracuje.

Proč nezávislí? Myslíme si, že v obci velikosti Plas není nutné mít politické strany (politické kandidátky), které se přou a perou o lukrativní místa, ale že je naopak nutné mít co nejvíce zapálených lidí, kteří jsou pro obec ochotni něco udělat, bez ohledu na svůj volný čas, bez ohledu na to, že za to nic nemají. Snad jen pocit dobře vykonané práce a spokojenost spoluobčanů. Nechceme po volbách dělat koalice proti někomu a schopné lidi odsouvat do opozice, ale naopak nabídnout spolupráci všem úspěšným kandidátům. Jsme sice nezávislí na rozhodování politických stran, ale jsme závislí na zájmech občanů Plas a okolí.

Ještě krátce k volebnímu programu všeobecně. Nechceme slibovat nesplnitelné a stavět vzdušné zámky, tak jak to dělaly některé strany před minulými volbami. Nechceme vyhazovat obecní peníze za předražené nesmyslné projekty či ankety (všichni si jistě ještě pamatujeme letákovou anketu za 100 000 Kč). Naopak chceme obecní peníze šetřit a zprůhlednit veškeré finance. Proto budeme prosazovat transparentní účet Plas – na veškeré platby obce se každý občan může kdykoli podívat. A poté se může informovaně zástupců obce například zeptat, proč a za co se posílají velké peníze nějaké holandské firmě. A kdo to konkrétně schválil. Pro ještě větší transparentnost a i pro další ušetření peněz chceme smlouvy obce veřejné, zveřejněné na obecním internetu. Každý občan Plas má právo vědět, s kým a za kolik obec obchoduje.

Plasy mají díky své velikosti jeden z nejvyšších příjmů od státu na jednoho obyvatele v okrese. S těmito financemi je však potřeba úsporně hospodařit. Pokud se do zastupitelstva dostaneme, tak díky námi navrženým úsporám, budeme usilovat o snížení či dokonce zrušení poplatku za vývoz popelnic, který ostatně máme jeden z nejvyšších v okrese. Plasy jsou bohatou obcí, ale musí se svými financemi lépe hospodařit. Proto se budeme chtít učit i od některých přibližně stejně velkých okolních obcí, které úspěšně hospodaří s podstatně nižšími příjmy.

V neposlední řadě chceme informovanost občanů zvýšit funkčnějšími internetovými stránkami Plas. Zavazujeme se, že na každý dotaz týkající se fungování města i obcí v diskuzi odpovíme. Na rozdíl od dnešních představitelů obce. Za zvážení stojí i častější vydávání obecních novin, aby informace v nich byly opravdu aktuální.